Endast för medlemmar

Endast för medlemmar

Boka fotografering

I mars kommer bokning för fotografering att komma igång.

Anmälan Medlem – Konst Runt Möckeln

För att täcka kostnader för annonsering och trycksaker kommer en deltagaravgift på 500 kr att tas ut av varje deltagare. Dessutom ska medlemsavgiften om 200 kr betalas årligen. När avgiften är betald anses anmälan bindande. Där anmälan och betalning inte görs i tid kan man inte delta i årets arrangemang.

Deltagaravgiften 500 kr och medlemsavgiften 200 kr ska vara inbetald senast 18 mars på föreningens konto: plusgiro 30 39 39-3.

Frågor besvaras av Marie Hellsing 073-774 14 66 eller Yvonne Lindbom 073-81 90 750.

Observera att du måste fylla i en e-postadress för att kunna använda formuläret.

Gäst Anmälan

För att täcka kostnader för annonsering och trycksaker kommer en deltagaravgift på 700 kr att tas ut av varje deltagare. När avgiften är betald anses anmälan bindande. Där anmälan och betalning inte görs i tid kan man inte delta i årets arrangemang.

Deltagaravgiften 700 kr ska vara inbetald senast 18 mars på föreningens konto: plusgiro 30 39 39-3.

Frågor besvaras av Marie Hellsing 073-774 14 66 eller Yvonne Lindbom 073-81 90 750 40.

Observera att du måste fylla i en e-postadress för att kunna använda formuläret.

Anmälan - Vaktschema 16 sept – 01 okt

Vi vaktar själva alla dagar. Nu är det dags att boka tid för att vakta vid samlingsutställningens öppettider. Vi ansvarar själva i föreningen och DU bokar in dina pass på länken nedan eller via hemsidan och fliken ENDAST MEDLEMMAR.

Under Konstrundan är det viktigt att DU som vilar bokar in pass.

Senast 10 September vill vi ha din bokning!

Öppettider:
Lördag – Söndag 11.00 – 14.00 = 3 timmar (1 vaktpass)
Tisdag – Fredag 12.00 – 16.00 = 4 timmar (2 vaktpass á 2 timmar) 12-14, 14-16
Måndag stängt

Vill du boka in dig på två pass i rad går det bra (se nedan).
OBS Vernissagedagen lördag 16/9 vaktar utställningsgruppen.

Vakttider under Konstrundan
Fredag 22/9 – Söndag 24/9 kl. 11.00 – 17.00 = 6 timmar (2 vaktpass á 3 timmar)

Nedan kan du boka tid för när du kan vakta i konsthallen.

Bokning görs på samma sätt som när du bokar fotografering.

Du kan bara boka ett pass åt gången. Vill du boka flera pass får du göra om hela proceduren igen.

Om du som bokar anlitar en anhörig eller vän, skriver du in personens namn och kontaktuppgifter i kolumnen för anteckningar.