Endast för medlemmar

Endast för medlemmar

Anmälan Medlem – Konst Runt Möckeln

För att täcka kostnader för annonsering och trycksaker kommer en deltagaravgift på 500 kr att tas ut av varje deltagare. Dessutom ska medlemsavgiften om 200 kr betalas årligen. När avgiften är betald anses anmälan bindande. Där anmälan och betalning inte görs i tid kan man inte delta i årets arrangemang.

Deltagaravgiften 500 kr och medlemsavgiften 200 kr ska vara inbetald senast 20 mars på föreningens konto: plusgiro 30 39 39-3.

Frågor besvaras av Marie Hellsing 073-774 14 66 eller Yvonne Lindbom 073-81 90 750.

Observera att du måste fylla i en e-postadress för att kunna använda formuläret.

Endast för medlemmar - Gäst

För att täcka kostnader för annonsering och trycksaker kommer en deltagaravgift på 500 kr att tas ut av varje deltagare. När avgiften är betald anses anmälan bindande. Där anmälan och betalning inte görs i tid kan man inte delta i årets arrangemang.

Deltagaravgiften 500 kr ska vara inbetald senast 20 mars på föreningens konto: plusgiro 30 39 39-3.

Frågor besvaras av Marie Hellsing 073-774 14 66 eller Yvonne Lindbom 073-81 90 750 40.

Observera att du måste fylla i en e-postadress för att kunna använda formuläret.