Endast för medlemmar

Utvärdering
Vi gör en skriftlig utvärdering i år med. Utvärderingen är öppen och riktar sig mot
samlingsutställningen och konstrundan 2021. Kan vi se förändringar/påverkan i och med ett
stängt år på grund av pandemin? Skicka ett mail eller brev till ordförande Yvonne Lindbom,
yvelim@telia.com Duvedalen 146, 693 91 Degerfors! Yvonne sammanställer medlemmarnas
synpunkter och redovisar dem vid nästa styrelsemöte

 

 

 

 

 

Facebookyoutube