22-25. Kosia-Utterbäck

22-25. Kosia-Utterbäck

Strömnäsvägen 1, Degerfors, Smältarebyggnaden – se även #21

Ateljé Duvedalen, Duvedalen 146, Degerfors, KOSIA Skyltat
Ateljé Duvedalen, Duvedalen 146, Degerfors, KOSIA Skyltat
Knutsbol 836, Karlskoga, Vägvisning från Degerfors Hembygdsgård
Knutsbol 836, Karlskoga, Vägvisning från Degerfors Hembygdsgård
Valåsen 60, Karlskoga 691 94
Utterbäck 222, Karlskoga 691 94, Ungefär 3 km från Immetorp mot Utterbäck