Anmälan till Konst Runt Möckeln 2021 att delta som GÄST

Observera att du måste fylla i en e-postadress för att kunna använda formuläret

   
  Namn:
  E-post som vi kan nå dig på (visas inte på hemsidan):
  Jag är inbjuden som gäst av:
  Datum för inbetalning av deltagaravgift:
   
  Nedanstående uppgifter kommer att visas på hemsidan och i broschyren. Fyll bara i det som du vill visa!  
  Telefon: Mobiltel:
  E-post: Hemsida:
  Facebook: Instagram:
  Ateljé/utställningsplats:  
  Teknik:  
  Finns möjlighet att ta emot rörelsehindrade: ja .nej
  Finns toalett: ja .nej
  Övrigt (visas endast på hemsidan):  
  Genom denna anmälan godkänner jag att foton av mig och mina arbeten visas på Internet och annan media i samband med marknadsföring av Konst runt Möckeln    Bevisa att du inte är en robot captcha

  Fyll i texten från bilden i rutan

  För att täcka kostnader för annonsering och trycksaker kommer en deltagaravgift på 700 kr att tas ut av varje deltagare. När avgiften är betald anses anmälan bindande. Där anmälan och betalning inte görs i tid kan man inte delta i årets arrangemang.

  Deltagaravgiften 700 kr ska vara inbetald senast 2021-03-20 på föreningens konto: plusgiro 30 39 39-3.

  Frågor besvaras av Margareta Iwald 073-621 19 11 eller Anna Mehdi 073-028 85 40

  Facebookyoutube