Gästanmälan till Konst Runt Möckeln

Gästanmälan till Konst Runt Möckeln

För att täcka kostnader för annonsering och trycksaker kommer en deltagaravgift på 700 kr att tas ut av varje deltagare. När avgiften är betald anses anmälan bindande. Där anmälan och betalning inte görs i tid kan man inte delta i årets arrangemang.

Deltagaravgiften 700 kr ska vara inbetald senast 18 mars på föreningens konto: plusgiro 30 39 39-3.

Frågor besvaras av Marie Hellsing 073-774 14 66 eller Yvonne Lindbom 073-81 90 750 40.

Observera att du måste fylla i en e-postadress för att kunna använda formuläret.

Nedanstående uppgifter kommer att visas på hemsidan och i broschyren. Fyll bara i det som du vill visa!