Ansökan om medlemskap

Ansökan om Medlemskap & Ungdom Stipendium

Välkommen att söka medlemskap och ungdomsstipendium i den ideella föreningen Konst Runt Möckeln. Ansökan sker november-januari genom att fylla i ansökningsformuläret på vår hemsida.

För medlemsansökan kommer vi kontakta dig för inlämning av tre verk till årsmötet. På årsmötet görs en digital omröstning av medlemmarna. Besked om antagning lämnas efter årsmötet i mars.

Ungdomsstipendiat kontaktas för inlämning av verk och kontaktas sedan av ordförande för besked i februari månad.

Att vara medlem/ungdomsstipendiat i KRM innebär:

  • Deltagande i KRM:s konstrunda sista helgen i september.
  • Stå med i KRM:s karta som trycks i drygt 5000 exemplar.
  • Stå med på KRM:s hemsida.
  • Möjlighet att rekommendera en lämplig ungdomsstipendiat och/eller lämplig gästutställare.
  • Du skall delta i arbete i någon av våra arbetsgrupper såsom utställnings-, marknadsförings, sponsorgruppen eller i styrelsen. (gäller ej gästutställare och ungdomsstipendiat).
  • Får ställa ut på Karlskoga Konsthall på KRM:s samlingsutställning och delta på vernissagen.

Kriterier för ungdomstipendiat:

  • Du ska vara skriven i Karlskoga eller Degerfors.
  • Ålder 18-21 år
  • Handledning av en mentor och egen utställningslokal.

Medlemsavgift är 200 kr/år.

Deltagaravgiften för konstrundan är 500 kr/år.

Gästutställare betalar 700 kr.

Det är möjligt att hoppa över ett år och avstå från konstrundan, men fortfarande vara vilande medlem i föreningen alltså betala 200 kr/år.

För mer information kontakta gärna styrelsen.

Slussarna för medlemskap och ungdomsstipendiat är nu stängt och öppnar igen i november.
Frågor besvaras av sekreterare Marie Hellsing 073-774 14 66.