Historik

Historik

Våren 2005 beslöt vi påbörja arbetet med en konstrunda. Den fick namnet “Konst runt Möckeln”. Den första rundan gick av stapeln hösten 2005.

Vi var drygt 20 konstnärer och konsthantverkare, alla hemmahörande i Karlskoga- och Degerfors-området, som bjöd in till våra öppna ateljéer runt sjön Möckeln. 5 000 personer besökte utställningen.

2006, när vi summerat alla besökare på de 29 utställningsplatserna, blev summan 8 400 besökare! Det är lika många som genomsnittligt besöker Karlskoga konsthall på ett helt år.

Inför 2007 års konstrunda bildade vi en förening för att arbeta vidare med Konst runt Möckeln. Antalet utställare var 37 stycken.

2008 ställde 34 konstnärer och konsthantverkare ut. Vår ungdomsstipendiat hette Daniel Olsson. Det var många som besökte oss – bara webbsidan hade drygt 7 000 besökare! 6 709 konst- och konsthantverksintresserade passade på att titta in i våra ateljéer.

2009 var vår 5:e runda! Jubileum i strålande solsken hela helgen. Vi var 39 utställare och 8 248 besökare runt vår vackra sjö Möckeln. Många valde att åka rälsbuss mellan Degerfors och Karlskoga.

Hela 44 deltagare ställde ut 2010. Jennifer Olsson var ungdomsstipendiat.

2011 deltog 36 konstnärer och konsthantverkare i konstrundan. Ungdomstipendiat var Minna Eisenhart.

38 utställare ställde ut 2012. Ungdomstipendiat var Johanna Sörensen.

2013 ställde 43 konstnärer ut på 34 olika platser. Årets ungdomstipendiater var Maja Andersson och Linda Andersson.

2014 ställde 47 konstnärer ut på 33 olika platser. Årets ungdomsstipendiater var Sabine Eisenhart och Nathalie Ericson.

2015 ställde 39 konstnärer ut på 23 olika platser. Årets ungdomsstipendiat var Amanda Olsson.

2016 ställde 45 konstnärer ut på 29 olika platser. Årets ungdomsstipendiat var Alexander Viinikka.

2017 ställde 43 konstnärer ut på 29 olika platser. Årets ungdomsstipendiat var Jonathan Östman.

2018 ställde 48 konstnärer ut på 23 olika platser. Årets ungdomsstipendiater var Alice Holmén och Emma Lindbladh.

2019 ställde 43 konstnärer ut på 18 olika platser. Årets ungdomsstipendiat var  Elias Randén.

2020 ställdes konstrundan in på grund av pågående corona-pandemi. En samlingsutställning genomfördes dock i Karlskoga Konsthall med 27 deltagare och 365 besökare under veckan. Årets ungdomsstipendiat var Moa Wilhelmsson. KRM deltog i den av Marknadsplats Karlskoga anordnade ”Konst Runt Centrum”, där deltagande medlemmar var 19 st, vilka ställde ut sina verk i butikernas skyltfönster. Ett uppskattat och välbesökt arrangemang.

2021 ställde 48 konstnärer ut på 25 olika platser. Årets ungdomsstipendiat var Moa Wilhelmsson.

2022 ställde 47 konstnärer ut på 25 olika platser. Årets ungdomsstipeniat var Maya Alfateh.

2023 ställde 51 konstnärer ut på 27 platser. Årets ungdomsstipendiat var Johanna Danielsson.