Årsmöte via Teams

Årsmöte via Teams

Onsdag 24 mars 2021 kl 18.30 har vi årsmötet via Teams (öppnar en timme innan)

Testmöte onsdag 10 mars kl 18.30 – 19.00 (öppnar 30 minuter innan)

Alla medlemmar har fått en kallelse via mejl. Här kommer två instruktionsfilmer, hur du ansluter till Teamsmötet via dator alternativt via mobilen.