Konst Runt Centrum 2020

KRM deltog i den av Marknadsplats Karlskoga anordnade ”Konst Runt
Centrum”, där deltagande medlemmar var 19 st, vilka ställde ut sina
verk i butikernas skyltfönster. Det var ett uppskattat och välbesökt arrangemang som vi hoppas återkommer även nästa år.

Facebookyoutube