Deltagare profil

marga-carlsson

Marga Carlsson

Soludden, Aggerud 308 GPS 59.3079, 14.5210
Skyltning från Folkhögskolans parkering Rektor Lindholmsväg 23, Karlskoga
070-637 34 62
marga@bahnhof.se
Teknik
Bruksföremål i stengods och skulpturer i raku.
Övrigt
12