Deltagare profil

Deltagare profil

Marga Carlsson

Soludden, Aggerud 308 GPS 59.3079, 14.5210
Skyltning från Folkhögskolans parkering Rektor Lindholmsväg 23, Kga
070-637 34 62
marga@bahnhof.se
Teknik
Bruksföremål i stengods och skulpturer i raku.
Övrigt

Jag kommer ha en gäst i år, Ingegerd Alfredsson.

13