1. Jonathan Östman

alex

Galleri TeknikMåleri och teckning övervägande surrealistiskt. Ett pågående försök att förstå det jag upplever, känner eller tänker där ord inte räcker till. VägbeskrivningGranbergsdals hytta, ingång höger 1 tr. Hitta hitjQuery(document).ready(function($) {var map6 = $("#map6").maps({"map_options":{"center_lat":"59.401240801529866","center_lng":"14.580154289549228","zoom":15,"map_type_id":"ROADMAP","center_by_nearest":false,"fit_bounds":false,"center_circle_fillcolor":"#8CAEF2","center_circle_fillopacity":".5","center_circle_strokecolor":"#8CAEF2","center_circle_strokeopacity":".5","center_circle_radius":"5","show_center_circle":false,"show_center_marker":false,"center_marker_icon":"https:\/\/konstruntmockeln.se\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png","center_marker_infowindow":"","center_circle_strokeweight":"1","draggable":true,"scroll_wheel":true,"display_45_imagery":"","gesture":"","marker_default_icon":"https:\/\/konstruntmockeln.se\/wp-content\/plugins\/wp-google-map-gold\/assets\/images\/\/default_marker.png","infowindow_setting":"\n{marker_title} {marker_category}\n{marker_image} \n{marker_message}\nAddress : {marker_address}\n\n","infowindow_geotags_setting":"\n{post_title} {post_categories}\n{post_featured_image} \n{post_excerpt}\nAddress : {marker_address}\nRead More...\n","infowindow_skin":{"name":"default","type":"infowindow","sourcecode":"{marker_title} {marker_category} {marker_image} {marker_message}Address : {marker_address}"},"infowindow_post_skin":{"name":"default","type":"post","sourcecode":"{post_title} {post_categories} {post_featured_image} {post_excerpt}Address : {marker_address}Read More..."},"infowindow_bounce_animation":"","infowindow_drop_animation":true,"close_infowindow_on_map_click":false,"default_infowindow_open":false,"infowindow_open_event":"click","infowindow_filter_only":false,"infowindow_click_change_zoom":17,"infowindow_click_change_center":true,"full_screen_control":true,"search_control":true,"zoom_control":true,"map_type_control":true,"street_view_control":true,"locateme_control":false,"mobile_specific":false,"zoom_mobile":0,"draggable_mobile":true,"scroll_wheel_mobile":true,"full_screen_control_position":"TOP_RIGHT","search_control_position":"TOP_LEFT","locateme_control_position":null,"zoom_control_position":"TOP_LEFT","map_type_control_position":"TOP_RIGHT","map_type_control_style":"HORIZONTAL_BAR","street_view_control_position":"TOP_LEFT","map_control":true,"map_control_settings":[],"screens":{"smartphones":{"map_width_mobile":"","map_height_mobile":"","map_zoom_level_mobile":"5"},"ipads":{"map_width_mobile":"","map_height_mobile":"","map_zoom_level_mobile":"5"},"large-screens":{"map_width_mobile":"","map_height_mobile":"","map_zoom_level_mobile":"5"}},"map_infowindow_customisations":false,"infowindow_border_color":"rgba(0, 0, 0, 0.0980392)","infowindow_bg_color":"#fff","show_infowindow_header":false,"min_zoom":null,"max_zoom":null,"url_filters":false,"doubleclickzoom":true,"width":"100%","height":"450"},"places":[{"id":"116","title":"1. Jonathan \u00d6stman","address":"Granbergsdals hytta, ...